Икономически университет – Варна

Тържествена промоция Випуск 2023 – ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", Стопански факултет и Финансово - счетоводен факултет

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

организира

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ

за връчване на дипломи

на абсолвенти Випуск 2023 г. – ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2023 г.)

03 ноември 2023 г.

Катедра Специалност Зала Час
Стопански факултет Аула 10:00

Аграрна икономика

Аграрен бизнес, Екоикономика, Бизнес консултиране

433

11:30

Бизнес, инвестиции, недвижими имоти

Предприемачество и инвестиционен мениджмънт, Недвижими имоти и инвестиции, Бизнес икономика, Управление на проекти, Строително предприемачество и недвижима собственост

316

11:30

Икономика и управление на търговията и услугите

Икономика и търговия

220

11:30

Индустриален бизнес и логистика

Индустриален бизнес и предприемачество, Логистика, Корпоративен бизнес и управление, Логистичен мениджмънт

Аула

11:30

Стокознание

Стокознание и митническа дейност, Качество и експертиза на стоките

301

11:30
Финансово-счетоводен факултет Аула 14:00
Счетоводна отчетност Счетоводство и одит, Счетоводство и финанси, Счетоводство (с преподаване на английски език), Счетоводство и контрол

Аула

15:30

Финанси

Финанси, Застраховане и осигуряване, Финанси и иновации, Банков мениджмънт

128

15:30

Галилеева клетва Икономически университет

Галилеева клетва Икономически университет

Тогите ще се раздават и връщат в кабинетите на инспекторите учебна дейност на катедрите по съответните специалности. Повече информация може да намерите в уебсайтовете на всяка катедра, меню Дипломиране >> Тържествени промоции.

18 окт 2023Подобни