Икономически университет – Варна

Студентска научна сесия 2020 към катедра "Маркетинг"

Студентска научна сесия 2020
секция "Маркетинг"

Дата: 21 април 2020
Час: 13:30 часа

Ежегодно в Университета се провежда студентска научна конференция, където студентите от различни специалности и равнища на обучение демонстрират своите умения и достижения в научната област, в която се обучават. Първият етап е по специалности, а вторият – в рамките на целия университет.

Участието се заявява, чрез попълване на заявка, която в срок до 15 април 2020 г., до 16:00 часа, се предава в електронен вид на пощенската кутия на катедра "Маркетинг" – markconsult@ue-varna.bg

Готовите разработки трябва да бъдат предадени най-късно до 19 април 2020 г., до 15:00 часа в електронен вид на пощенската кутия на катедра "Маркетинг" – markconsult@ue-varna.bg и на p_palamarova@ue-varna.bg

06 апр 2020Подобни