Икономически университет - Варна

Студентска научна конференция "Търговия 2020"

7–ма студентска научна конференция
на тема "Търговия 2020"

Дата: 15 април 2020 г.
Час: 10:00 ч.

На 15 април 2020 г. катедра "Икономика и управление на търговията" ще проведе 7–ма Студентска научна конференция на тема "Търговия 2020", посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията за студенти и млади специалисти, привлечени от сложните и разнообразни проблеми на търговската наука.

Събитието ще се проведе на 15 април 2020 г. (сряда) от 10:00 ч. в GOOGLE MEET. За целта последвайте линка 10 минути по-рано.

Онлайн включване

Научно жури на конференцията:

  • проф. д-р Данчо Данчев – председател
  • гл. ас. д-р Виолета Петева – член
  • гл. ас. д-р Елица Граматикова – член

Отличените на първо, второ и трето място студенти ще бъдат наградени с грамоти и награди, а на всички участници ще бъдат връчени сертификати за участие.

Изисквания към оформянето на докладите:

  • Максимален обем – 8 печатни страници
  • Изисквания за форматиране – използвайте задължително прикачения шаблон /модел на доклад/

Изтегли шаблон

Отговорността за съдържанието на доклада е на автора.

Краен срок за изпращане на докладите 13.04.2020 г. (понеледник) на електронната поща: iut@ue–varna.bg

Молим да отправяте въпроси свързани с организацията на конференцията на електронната поща: iut@ue–varna.bg

Представените доклади ще бъдат публикувани на електронната страница на катедра "Икономика и управление на търговията", във Фейсбук и в сборник със студентски разработки "Търговия 2020" (7–мо издание), който е с присъединен ISSN 2367–8070 (предишните издания на сборника са депозирани в университетската библиотека и в националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"). Класираният на първо място участник ще има възможност да вземе участие в заключителната сесия на прегледа на студентска научна дейност в Икономически университет – Варна.

01 апр 2020Подобни