Икономически университет – Варна

Студентска научна конференция - 2023

На 18 май 2023 г. в зала 1 при Икономически университет – Варна в хибриден формат се проведе традиционната Студентска научна конференция. Събитието е естествен завършек на проведения Преглед на студентската научна дейност през месец април и дава възможност на заелите призови места студенти да представят своите първи научни разработки. Форумът трасира старта на бъдещите ни научни работници, предоставяйки им възможност за първата им научноизследователска изява.

Конференцията беше открита от доц. д-р Недялко Вълканов, преподавател в катедра „Финанси“ и председател на организационния комитет на научната проява. Приветствие към участниците поднесе проф. д-р Надя Костова, зам.-ректор по НИДРК към университета, която подчерта радостта си от активността на участниците и потенциалния ефект от срещата на младостта и опита в научно-изследователската дейност. Проф. Костова беше впечатлена от интересните и актуални теми на студентските разработки и изрази вълнението си, че младите хора успяват да навлязат детайлно в проблемни, актуални и интересни въпроси, и да ги погледнат с критичен поглед, присъщ за младежкия им ентусиазъм. Проф. Костова акцентира и върху научноизследователските постижения на Икономически университет - Варна, а именно полученото през този месец обществено признание на постижения на наши учени. Общински съвет към община Варна присъди престижните отличия Награда Варна в област „обществени науки“ на наши изследователи. Проф. д-р Евгени Станимиров, ректорът на Икономически университет – Варна, получи индивидуална награда Варна за издадените си и успешно представени книги „Многомерна стратегия за вашия бизнес“ и „Белите петна в бизнеса“, а изследователски екип, начело с проф. д-р Стоян Маринов, бе удостоен с колективна награда Варна за успешно разработен монографичен труд.

Събитието премина при значителен интерес от страна на студентите, техните научни ръководители, преподаватели от университета и Колежа по туризъм. Форумът бе организиран в две секции, на които бяха представени 16 научни доклада, разработени от 22-ма студенти от ОКС „бакалавър“ и „магистър“. Научната проява се отличи с широкообхватност и актуалност на дискутираните теми. Пред аудиторията бяха представени задълбочени изследвания  на пазара на мрежови хардуерни продукти  в Европа, енергийната криза в ЕС и България и фискалните й аспекти, нормите на българското законодателство относно данъчните злоупотреби, възможността за приемане на еврото и отражението на този процес върху българската икономика и др. Бяха анализирани различни икономически аспекти от дейността на редица международни и български предприятия – „Пристанище Варна“, Кока Кола Къмпани“, СВА, „Партнърс хаус“ ООД, парк-хотел „Мадара“. Интерес предизвикаха и докладите с по-тясна насоченост, от областта на туризма, свързани с  иновативните подходи за развитие на къща за гости и организиране на еднодневни екскурзии.

Икономически университет - Варна фокусира усилията си върху стимулиране на младите хора да наблюдават и анализират явленията, случващи се около тях, като с тази научна проява им предоставя възможности за изява на техните аналитични и изследователски умения. Класираните на първите места студенти от всяка секция ще осъществят своята първа научна публикация -  техните доклади ще бъдат публикувани в сборник в научно издателство „Наука и икономика“ – Варна.  

Всички участници в Прегледа на студентската научна дейност ще получат грамоти, парични и предметни награди.

Форумът се организира от отдел „Научноизследователска дейност и докторантура“ към Икономически университет – Варна по научен проект, целево финансиран от държавния бюджет.

Убедени сме, че отличилите се студенти ще задълбочат интереса си към научно-изследователската работа и скоро ги очакваме като млади изследователи и докторанти към Икономически университет – Варна.

 

 

 

18 май 2023Подобни