Икономически университет – Варна

Студенти от специалност "Стокознание и митническа дейност" при ИУ – Варна и преподаватели посетиха фирма "АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България"

На 22.11.2023 г. студенти III курс от специалност „Стокознание и митническа дейност“ при ИУ – Варна и преподавателите доц. д-р Събка Пашова, гл. ас. д-р Величка Маринова и гл. ас. д-р Радослав Радев посетиха фирма „АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България“, чиято дейност е производство на секретни ключалки, механични брави, електронни брави, сейфови касети, катинари, цели шилдове, допълнителни аксесоари и др.

Студентите и техните преподаватели бяха посрещнати гостоприемно от висшия мениджмънт на фирма „АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България“. Презентация за историята, развитието, асортимента и мисията на фирмата, представи управителя на фирмата г-жа Жулияна Бенчева. Интересна презентация, детайлна и онагледена с примери от практическата дейност на фирмата представи мениджърът по качество г-н Антон Добрев относно качеството на предлагания асортимент от фирмата; системите за управление на качеството; инвестициите на фирмата в качеството; формите на контрол на качеството на изходната суровина, междинния и крайния продукт; причините за констатираните несъответствия от приетите стандарти и възможностите за отстраняването им.

Организатор производство г-н Свилен Пашов и специалист Здраве и безопасност г-н Росен Савов показаха и подробно представиха на студентите цялостния производствен процес от съхранение на изходните суровини; подготовката им и производството на междинен и краен продукт; опаковането и изискванията, свързани със здравето и безопасността. Студентите от специалност „Стокознание и митническа дейност“ посетиха и двете лаборатории на фирма „АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България“, където бяха запознати с апаратите и показателите за изпитване на предлагания от фирмата асортимент.

Студентите останаха изключително удовлетворени от проведеното посещение във фирма „АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България “, а преподавателите от катедра „Стокознание“ благодариха на любезните си домакини за отделеното време, предоставената възможност за посещение и реалната среща на студентите с практиката и бизнеса.

23 ное 2023Подобни