Икономически университет – Варна

Строителният бизнес и бизнесът с недвижими имоти очертават изключителни перспективи пред магистри, завършили специалности от катера "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти"

Рекордният ръст в сектор „Строителство“ и в броя на реализираните сделки с недвижими имоти през първото тримесечие на 2021 г. спрямо предходната 2020 г., показва не само устойчивост в развитието на двата сектора по време на пандемичната обстановка, но и подчертава необходимостта от добре подготвени и квалифицирани специалисти в тази област.

Около това мнение се обединиха представителите на бизнеса, които взеха участие в презентацията на магистърските специалности „Строително предприемачество и недвижима собственост“ и „Управление на проекти“, администрирани от катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ при Икономически университет – Варна. Събитието се проведе хибридно (онлайн и присъствено в медийното студио на Икономически университет – Варна).

Програмата включваше презентация на двете магистърски специалности от доц. д-р Тодор Райчев – ръководител на катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“, и дискусия с председателят на УС на Национално Сдружение "Недвижими имоти" г-н Добромир Ганев – основател и управител на "Форос - национална компания недвижими имоти", търговския мениджър на ТЕХ ПАРК ХОУМ и член на Борда на директорите на Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти CEPI г-жа Ирена Перфанова и управителят на "Трансстрой", г-н Георги Крайчев.

По време на дискусията представителите на бизнеса изразиха своята твърда убеденост за необходимостта от обучението в магистърските специалности, които са основа за успешна реализация в строителния бизнес и бизнеса с недвижими имоти, като очертаха и конкретни възможности за развитие. Особено успешни и полезни според тях са и различните форми на сътрудничеството между браншовите организации и бизнеса с катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“, тъй като по този начин пред студентите се разкриват възможности за навлизане в практиката още по време на тяхното следване.

Събитието бе излъчвано на живо от медийното студио на Икономически университет – Варна и предавано чрез YouTube канала на университета.

22 апр 2021Подобни