Икономически университет – Варна

Стажантска програма на Грант Торнтон ООД

Грант Торнтон ООД е одиторско дружество по смисъла на Закона за независимия финансов одит и е регистрирано под номер 032 в регистъра на одиторските дружества в България и е член на Грант Торнтон Интернешънъл Лтд (Grant Thornton International Limited). Грант Торнтон Интернешънъл Лтд е една от водещите организации, състояща се от независими компании, които предоставят одиторски, данъчни и консултантски услуги и помагат на динамичните организации да разширят потенциала си за растеж с ценни и важни съвети за бъдещото им развитие.

Грант Торнтон ООД извършва дейността си в два офиса: в град София и в град Варна като към настоящия момент в дружеството работят над 110 служители.

Стажантската програма цели да подготви младите хора, които са бакалаври в трети или четвърти курс в университета и изучават специалности „Счетоводство и одит“ и „Счетоводство и финанси“ или магистри в специалност „Счетоводство и контрол“ като им осигури подкрепа и обучение от доказани професионалисти.

Грант Торнтон ООД предлага платен и по-продължителен стаж.

При свободни позиции, стажантите съобразно изискуемият профил на позицията са предпочитани кандидати за наемане на работа.
Към настоящия момент се предлагат минимум 3 /три/ свободни стажантски позиции.

Изискванията към стажантите са:
 • Да притежават базови счетоводни познания;
 • Да имат интерес към финансовия одит;
 • Да харесват работата в екип и да имат желание за работа в позитивна и развиваща се работна среда;
 • Да бъдат отговорни към поетите ангажименти, да са позитивни, адаптивни и мотивирани;
 • Да владеят английски език на добро ниво;
 • Да имат добри компютърни умения.
Основните задължения на стажантите са:
 • Да участват в провеждането и изпълнението на одиторски ангажименти в съответствие с Международните одиторски стандарти и вътрешни правила и процедури в Грант Торнтон ООД;
 • Да преглеждат и анализират счетоводните документи и годишните отчети на клиенти от различни индустрии и получаване на разбиране за техните бизнес процеси;
 • Да анализират финансови и нефинансови данни и да изготвят работни одит документи;
 • Да планират и изпълняват възложените им задачич в срок;
 • Да обсъждат с екипа всички въпроси, възникнали по време на работния процес.

За участие в стажантската програма се изисква попълване на форма за кандидатстване на https://www.grantthornton.bg/bg/Recruitment/

04 юни 2024Подобни