Икономически университет – Варна

Среща със съветника на губернатора на Одеса

Съветникът на губернатора на Одеса и асистент на почетния консул на Република Южна Африка за Украйна Юрий Шибанов посети отдел „Международно сътрудничество“ на Икономически университет – Варна вчера.

На срещата на г-н Шибанов с ръководителя на отдел „МС“ Евгени Райчев и ръководителя на сектор „Студенти“ инж. Георги Петров беше обсъдено сключването на договори за сътрудничество с редица украински университети, с цел мобилност на студенти, преподаватели и персонал и съвместно разработване на учебни програми. Бяха дискутирани и възможностите за стартиране на програми за двойни дипломи в ОКС „бакалавър“ и „магистър“, както и условията за сключване на договори за франчайз.

Г-н Шибанов остана особено впечатлен от големия брой украински институции, с които ИУ – Варна вече си сътрудничи, както и от възможностите, които университетът предлага на своите чуждестранни студенти. В тази връзка г-н Шибанов подчерта, че ще съдейства на ИУ – Варна за привличането на украински студенти за обучение в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.

По време на разговорите инж. Петров сподели, че, предвид настоящата ситуация, украинските студенти, които се обучават в ИУ – Варна и в момента се намират в Украйна, не могат да положат своите изпити. Г-н Шибанов обеща да отнесе въпроса към украинските власти.

Срещата с г-н Юрий Шибанов беше организирана и проведена със съдействието на г-н Михаил Пенчев, бивш възпитаник на ИУ – Варна и представител на бизнеса в града.

02 юни 2022Подобни