Икономически университет – Варна

Среща на тема "Следващо поколение банкови услуги и предизвикателствата пред сигурността" между представители на CSoft – Варна и студенти от спец. "Финанси"

На 29 ноември 2021 г. чрез конферентна връзка в платформата Google Meet се проведе среща между CSoft – Варна и студенти от 3-ти и 4-ти курс от спец. "Финанси" на тема „Следващо поколение банкови услуги и предизвикателствата пред сигурността“. На срещата представители на компанията коментираха как се развиват кибер рисковете в последните години, как те могат да се управляват при повсеместната дигитална трансформация на банковите услуги, какви предизвикателства са срещали по пътя си и как са ги преодолели. Специален акцент беше поставен върху новите регулации като PSD2, Регламент 2019/518, GDPR и др. които регламентират и гарантират сигурността при използване на банковите услуги.

Гостите запознаха бъдещите финансисти и с работната атмосфера в компанията, залагаща на позитивни екипи от млади и талантливи служители. Срещата завърши с активна дискусия, в която участие взеха много от присъстващите студенти.

Събитието беше организирано от преподавателския екип по дисциплината „Въведение в банковото дело“ – проф. д-р Стефан Вачков и гл. ас. д-р Пламен Джапаров, с помощта на студентите от клуб „Финанси“. То е част от дългосрочен проект на катедрата и клуба, насочен към осигуряване на практическа подготовка на студентите, чрез непрекъснати срещи с представители на различни финансови институции. Този проект стартира в началото на учебната година и се реализира в контекста на важна годишнина, която ИУ-Варна ще отбележи през 2022 г. – 100 години изучаване на финансова наука в университета.

03 дек 2021Подобни