Икономически университет – Варна

Среща между представители на ИУ – Варна и Руска академия за народно стопанство и държавна служба при президента на Руската Федерация

На 28.09.2021 г. (вторник) се проведе работна среща между Евгени Райчев, ръководител отдел „Международно сътрудничество“ в ИУ – Варна и г-жа Светлана Соколова, ръководител образователния и методологически отдел към факултета по специално обучение в университет Руска академия за народно стопанство и държавна служба при президента на Руската Федерация. По време на разговорите Райчев представи възможностите за обучение на руски студенти в ИУ – Варна и опитът за работа по програма „Еразъм+“, който Икономически университет – Варна притежава. От своя страна г-жа Соколова подчерта отличното сътрудничество между двата университета и подчерта, че двете институции биха могли да задълбочат още повече двустранните си отношения. В края на срещата Евгени Райчев показа на г-жа Соколова сградата на ИУ – Варна и обърна внимание, че Икономически университет – Варна е първият университет в областта на икономическите науки на Балканския полуостров.

06 окт 2021Подобни