Икономически университет – Варна

Среща между ИУ – Варна и Одески държавен аграрен университет

На 25.05.2021 г. в ИУ – Варна се проведе среща между зам.-ректора по Интернационализация доц. д-р Радан Мирянов и ректора на Одеския държавен аграрен университет проф. д-р Михайло Брошков. По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за развитие на сътрудничеството между двата университета в посока съвместно участие в международни проектни инициативи.

По време на дискусиите бяха дискутирани възможностите за обмен на студенти между двата университета в и извън рамките на програма „Еразъм+“ и участието им в проекти, финансирани от европейските структурни фондове.

Предстои в най-скоро време между двата университета да бъде сключен договор за сътрудничество, чрез който ще се предостави възможност двата университета да задълбочат още повече своето сътрудничество.

27 май 2021Подобни