Икономически университет – Варна

Състезание "Градове на бъдещето" 2021 г.

На 27.11.2021 г. се проведе заключителният етап на националното състезание „Градове на бъдещето”, организирано от катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти” към Икономически университет – Варна. Ученици от средните училища в страната премериха сили с разработки в следните направления: „Устойчиво (зелено) строителство“, „Приложение на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)“, „Реновиране и модернизиране на сгради“, „Интегриран (устойчив) градски транспорт“ и  „Екологични аспекти на градската среда.

Петчленно жури в състав  доц. д-р Тодор Райчев, ръководител катедра „Бизнес, инвестиции и недвижими имоти“, доц. д-р Катя Антонова, гл. ас. д-р Милена Иванова, докт. Нели Димитрова и Петя Атанасова, студентка от специалност „Недвижими имоти и инвестиции“ оцениха представянето на участниците.

Отличени бяха:

  • Първо място – Александра Умленска, с разработка „Au Hydrobot” , ПMГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил;
  • Второ място –  Даниела Костадинова,  АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас, с разработка на тема „Приложение на възобновяеми енергийни източници“;
  • Трето място – Дария  Великова,  СУХНИ „Константин Преславски“, гр. Варна,  с разработка „ Еко градове“.

Организаторите изказват своята благодарност към участниците и им пожелават здраве, вдъхновение и бъдещи успехи!

29 ное 2021Подобни