Икономически университет – Варна

Резултати от конкурс за мобилност на персонала по програма "Еразъм+"

На 11.11.2022 г. Комисията за академичен обмен разгледа постъпилите в електронната система заявления от преподаватели и служители за участие в мобилност на персонала между програмни и партниращи страни по програма „Еразъм+“.

Съгласно Правилата за управление на програма Еразъм+ в Икономически университет - Варна всички класирани преподаватели и служители имат задължение да установят контакт с приемащата институция и в срок до 45 календарни дни след класирането да представят в отдел „Международно сътрудничество“ потвърждение от приемащата институция за периода на мобилността (писмо-покана или електронна кореспонденция). Неизпълнението на това задължение се приема за отказ от мобилност.

Класираните служители и преподаватели следва да се запознаят със Стъпка 3, 4 и 5 от Процедура за кандидатстване персонал

14 ное 2022Подобни