Икономически университет - Варна

Работна среща между академичните ръководства на ИУ – Варна и ВТУ "Т. Каблешков"

Ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров и зам.-ректорът по учебна дейност и акредитация доц. д-р Силвия Благоева се срещнаха с ректора на Висшето транспортно училище "Т. Каблешков" проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова и част от нейния екип: проф. дтн инж. Петър Колев – зам.-ректор по научноизследователската и международна дейност, декани, зам.-декани, ръководители на катедри.

Проф. д-р Евгени Станимиров запозна гостите с някои от инициативите и събитията във връзка със 100-годишния юбилей на ИУ – Варна, с приоритетите за развитието на висшето училище, иновативната мрежа за връзка с бизнеса UEBN, организацията на отдалеченото електронно обучение и кандидатстудентската кампания в условията на извънредна епидемична обстановка и др.

Ректорът на ВТУ проф. д-р Даниела Тодорова представи екипа си и сподели акценти от дейността на единственото транспортно висше училище на Балканския полуостров, което има 98-годишна история.

Бяха обсъдени възможности за съвместни инициативи по линия на иновативни научни и образователни проекти, както и потенциално включване в алианс, който ще се координира от Икономически университет – Варна.

24 юли 2020Подобни