Икономически университет – Варна

Публична лекция „Предизвикателства пред съвременното развитие на счетоводството и независимия финансов одит в България“

Катедра „Счетоводна отчетност“ и Регионалната организация на Института на дипломираните експерт-счетоводители в гр. Варна Ви канят на публична лекция на тема „Предизвикателства пред съвременното развитие на счетоводството и независимия финансов одит в България“ на 20 ноември 2023 г. от 10.30 ч. в зала 316. Темата ще представят:

  • доц. д-р Антон Свраков – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с над 32 години професионален опит, автор на над 140 публикации, посветени на проблемите на счетоводството, одита и финансовия анализ.
  • Илия Илиев – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, зам.-председател на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители, притежава над 20 години професионален опит в областта на независимия финансов одит.

Инициативата е част от събитията по повод 100-годишнината от обучението на студентите по счетоводни дисциплини в ИУ – Варна.

Всички студенти, които желаят да се докоснат до реалния бизнес и да почерпят от дългогодишния опит на двама утвърдени експерт-счетоводители, са добре дошли на публичната лекция.

08 ное 2023Подобни