Икономически университет – Варна

Публична лекция на доц. д-р Силвия Благоева

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

"Управлението на веригата на доставки – съвременен етап в еволюцията на логистиката"

доц. д-р Силвия Благоева

29 март 2012 г. (четвъртък), 10:15 часа, зала 433

22 мар 2012Подобни