Икономически университет – Варна

Проведена мобилност по програма "Еразъм+"

Преподавателската мобилност на ст. преп. Кръстана Иванова през април 2019 бе част от обучението на студенти по едноседмичната интензивна програма "Управление и лидерство в различни култури" (Managing and Leading in Different Cultures) на международния проeкт Prominence (Promoting Mindful Encounters through Intercultural Competence and Experience, 2017 -2020).

Проектът Prominence, финансиран по програмата Еразъм+, развива междукултурна компетентност и лидерски качества у студентите в партньорство с малкия и среден бизнес. В него Икономически университет – Варна участва заедно с още шест европейски университета.

Програмата събра в Университета Ашафенбург, Германия, над 40 студенти от седемте партньори по проекта и в тяхното обучение се включиха двама експерти от екипа на Prominence от Икономически университет – Варна, един от които е ст. преп. Кръстана Иванова. Обучения направиха и експерти от Университета в Дебрецен, Унгария, и Университета в Сейнайоки, Финландия. Бяха поканени като гост-обучители немски и холандски бизнес консултанти. Студентите бяха разпределени в международни екипи и разработиха различни практически бизнес казуси, за да подобрят своите междукултурни и лидерски умения.

Един от акцентите в програмата бе обучението по лидерски теории и лидерски умения, разработено и представено от експертния екип по проекта от Икономически университет – Варна, част от който е и ст. преп. Кръстана Иванова.

Студенти и преподаватели се запознаха с работата на международна компания, която е пазарен лидер в производството, със седалище Ашафенбург, и с над 100 офиса по света. Програмата включи и посещение на Европейския център за космически операции в Дармщат.

Събитието бе медийно отразено, като ст. преп. Кръстана Иванова използва възможността да изясни в интервю ролята на Икономически университет – Варна в проекта Prominence.

Бяха проведени работни срещи на експертните екипи от седемте университети и бяха уточнени крайните срокове за последващи етапи по проекта.

ст. преп. Кръстана Иванова

02 сеп 2019Подобни