Икономически университет - Варна

PROMINENCE: IP 2020 Annecy, France - резултати от селекция за участие

Отлични комуникативни умения на английски език показаха деветимата кандидати за участие в IP 2020, Annecy France, поканени на втори етап на селекция от над 50 студенти.

Кандидатите разработиха в екипи маркетингов казус, представиха предложения и аргументираха решения. Комисията от експерти от екипа на ИУ-Варна по проект PROMINENCE, в състав ст. пр. Диана Митева, гл. ас. д-р Петър Петров и ст. пр. Кръстана Иванова, определи шестимата представители на ИУ - Варна в предстоящата интензивна едноседмична програма „Practicing Cultural Intelligence accros cultures“ (IP 2020) в гр. Анси, Франция, през март 2020 г.

IP 2020 се провежда в рамките на международен проект PROMINENCE "Promoting mindful encounters through intercultural competence and experience", финансиран по програма ERASMUS +.

За всяка от общо 6-те квоти за участие в IP 2020 се бориха  8 кандидати от всички курсове на обучение, от специалности Туризъм, Финанси, Счетоводство и финанси, Счетоводство и одит, Маркетинг, Маркетинг и бранд мениджмънт, МИО, Управление на проекти, Информатика, Мениджмънт на човешките ресурси и Международен туристически бизнес, Бизнес информационни системи, Дигитални медии и PR,

Своето място в квотата за IP 2020 Annecy, France, получават студентите постигнали най-високи резултати (отличен 6.00):

  • Антония Йотова, спец. „Международен бизнес“, II курс
  • Велина Иванова, спец. „Международен бизнес“, I курс
  • Глория Атанасова, спец. „Международни икономически отношения“, III курс
  • Даниела Секулова, спец. „Международен бизнес“, II курс
  • Михаела Попазова, спец. „Международен бизнес“, III курс
  • Петя Събчева, спец. „Международен бизнес“, II курс

Екипът по организация и управление на проекта за ИУ-Варна благодари на всички участници.

Следете новините на Сектор „Управление на проекти“ за нови възможности.

За контакти:
Мирослава Иванова, ет. 5, каб. 531

19 дек 2019Подобни