Икономически университет – Варна

Преглед на студентската научна дейност - секция "Мениджмънт и публична администрация"

Прегледът на студентската научна дейност в секция „Мениджмънт и публична администрация“ ще се проведе на 19.04.2023 г. от 13:30 ч. в зала 221 пред жури в състав:

  1. доц. д-р Радка Иванова - председател
  2. гл. ас. д-р Катя Владова
  3. гл. ас. д-р Веселина Максимова
  4. гл. ас. д-р Петя Ангелова

Прегледът на студентската научна дейност ще завърши със Студентска научна конференция, която ще се проведе традиционно през м. май 2023 г. Студентите, класирани на първите места в отделните секции ще представят своите доклади (при регламент 8 минути) с последваща дискусия върху тях. Представените на конференцията доклади, в обем от 8 стандартни страници, ще бъдат публикувани в сборник. Докладите следва да бъдат одобрени за публикуване от хабилитирано лице.

Студентите, желаещи да участват в Прегледа на студентската научна дейност следва да изпратят своите доклади до 18.04.2023 г. на адрес: r.ivanova@ue-varna.bg

29 мар 2023Подобни