Икономически университет - Варна

Преглед на студентската научна дейност към катедра "Информатика"

На 23 април 2020 г. (четвъртък) от 10:15 ч. ще се проведе Преглед на студентската научна дейност онлайн, чрез използване на платформата Google meet.

При онлайн участието, моля студентите да използват реалните си имена.

Участие могат да вземат всички студенти – бакалаври, магистри и докторанти, които желаят да представят своите теоретични или теоретико-приложни достижения от обучението (курсови работи, проекти, теми), практики, стажове, проекти, внедрени във фирми, дипломни работи и др. Участието може да е самостоятелно или в екип до 3-ма човека.

За представянето на разработките е необходимо е да се подготви мултимедийна презентация (и демонстрация за практическите проекти), която се представя в деня на прегледа в рамките на максимум 10 минути. Ако разработката е изцяло теоретична, студентите трябва да се запознаят с изискванията към начините за писане на научен доклад.

За да участвате е необходимо в срок до 20 април 2020 г. да попълните заявка.

Участникът или екипът, класиран на първо място, ще има възможност да представи своя доклад на организираната в ИУ – Варна Студентска научна конференция. Изнесените на конференцията доклади ще бъдат публикувани.

За участниците, класирани на първите три места, са предвидени грамоти и парични награди.

Очакваме Ви!

30 мар 2020Подобни