Икономически университет – Варна

Предварителна информация относно отварянето на системата за кандидатстване за мобилност на персонала по програма "Еразъм+"

Във връзка с предстоящото отваряне на системата за кандидатстване за мобилност на персонал по програма „Еразъм+“ за академичната 2022/2023 година, отдел „Международно сътрудничество“ на ИУ – Варна съветва желаещите да кандидатстват да започнат предварителна комуникация с приемащите университети, които биха желали да посетят за своята мобилност.

Кандидатите, сдобили се с поименна покана от приемащата институция към момента на своето кандидатстване, се ползват с предимство от 2 точки при класирането на кандидатурите.

В допълнение към партниращите институции в държави от Европейския съюз, през 2022/2023 академична година отдел МС обявява и следните свободни позиции за мобилност извън ЕС:

Мобилност с цел преподаване:

 1. Алжир - University Centrer Abdelhafid Boussouf of Mila - 1 позиция;
 2. Египет - American University in Cairo - 1 позиция;
 3. Индия - Universal Business School - 2 позиции;
 4. Йордания - Yarmouk University - 1 позиция;
 5. Казахстан - Alikhan Bokeikhan University - 1 позиция;
 6. Нигерия - Nile University of Nigeria - 1 позиция;
 7. Нигерия - University of Lagos - UNILAG - 1 позиция;
 8. Руска Федерация - Plehanov Russian University of Economics - 2 позиции;
 9. Руска Федерация - RSUH Moscow - 1 позиция;
 10. Украйна - Odessa National Economic University - 1 позиция;
 11. Украйна - Kyiv National University of Trade and Economics - 2 позиции;
 12. Украйна - Kharkiv State University of Food Technology and Trade - 1 позиция;
 13. Република Южна Африка - University of Johannesburg - 1 позиция.

Мобилност с цел обучение на административен персонал и преподаватели:

 1. Руска Федерация - Ural Federal University Yeltsin - 1 позиция.

Последваща информация относно отварянето на системата за кандидатстване за мобилност на персонал ще бъде разпространена по-късно през м. октомври.

10 окт 2022Подобни