Икономически университет – Варна

Представяне на Научноизследователски институт пред РСР в СИР

На 6 април 2017 в зала "Пресцентър" /зала № 4/ на Фестивален и конгресен център се проведе Заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район. Проф. Зоя Младенова, директор на Научноизследователски институт при ИУ – Варна, бе поканена да представи института пред областните управители на Североизточен район.

Североизточен район е част от района на ниво  NUTS 1 „Северна и Югоизточна България”, който включва още Северозападен, Северен централен и Югоизточен райони, съответстващи на нивото NUTS 2. Териториалният му обхват включва 4 области - Варна, Добрич, Търговище и Шумен с общо 35 общини. Председателството е на ротационен принцип, като за периода януари-юни 2017 г. председател е Областният управител на Варна, Тодор Йотов. На форума бяха поканени кметовете на общините от СИР.

След презентацията на НИИ при ИУ – Варна на 36-членния състав на Регионалния съвет за развитие на СИР бяха представени информационните брошури на института. Проф. Младенова коментира възможностите институтът да служи на местното управление и да бъде полезен на регионалната икономика.

Представянето на НИИ при ИУ-Варна бе отразено в прессъобщение на Секретариата на РСР в СИР.

06 апр 2017Подобни