Икономически университет – Варна

Посещение на студенти от специалност "Логистика" в МЕТРО – Варна

На 15 април 2024 г. студенти от специалност „Логистика“, II и III курс на обучение в Икономически университет – Варна, придружени от доц. д-р Пламена Милушева – преподавател в катедра „Индустриален бизнес и логистика“, бяха любезно посрещнати в МЕТРО – Варна от г-н Росен Костадинов - управител и г-жа Таня Георгиева - търговски управител.

По време на изнесеното обучение в практиката студентите имаха възможност да получат ценни насоки и споделен опит за бизнес процесите в международна търговска верига, дейността на ключовия отдел „Доставки“ и новата платформа „Доставки“, както и за кариерните възможности в МЕТРО.

Студентите зададоха вълнуващите ги въпроси и получиха конкретни професионални отговори.

Доц. д-р Милушева и катедра „Индустриален бизнес и логистика“ изказват своята благодарност на METRO Bulgaria и домакините ни в МЕТРО – Варна за полезната среща и партньорството за по-добро бъдеще за младите хора.

17 апр 2024Подобни