Икономически университет – Варна

Ползотворна среща между доброволци на ESN - България и отдел Международно сътрудничество на ИУ – Варна

На 22.04.2021 г. ръководителят на отдел „Международно сътрудничество“ в ИУ – Варна Евгени Райчев се срещна с представители на ESN България и обсъдиха възможностите за съвместно сътрудничество и осигуряване на подкрепа на входящите студенти по програма “Еразъм +”. На срещата бе постигнато съгласие за осъществяване на съвместни инициативи за привличане и културна адаптация на чуждестранни студенти, които осъществяват мобилност по програма „Еразъм+“ в ИУ – Варна.

ESN (European Students Network) е най-голямата асоциация на студентите в Европа. Организацията работи с над 800 висши образователни институции от 39 държави на европейския континент. Доброволците от ЕСН подпомагат годишно около 200 000 студенти в процесите на обучение и адаптация към академичната среда.

22 апр 2021Подобни