Икономически университет – Варна

Покана за заключителна пресконференция по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform

Уважаеми членове на академичния състав, студенти и докторанти на Икономически университет - Варна, 

Във връзка с приключване на изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform, финансиран по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, с координатор Икономически университет - Варна и партньори Технически университет - Варна, ВВМУ “Никола Й. Вапцаров” и ШУ “Епископ К. Преславски”, 

Ви каним на заключителна пресконференция по проект EDUTransform, която ще се проведе на 18.12.2023 г. от 10:00 ч. в зала 1 на Икономически университет - Варна.

С уважение:

Екип за организация, управление и изпълнение на проект № BG05M2OP001-2.016-0002

 

14 дек 2023Подобни