Икономически университет – Варна

Обучение на чуждестранни служители в отдел "Международно сътрудничество"

От 25.10.2021 г. до 29.10. 2021 г. отдел "Международно сътрудничество" проведе обучение на двама служители от Университет Мендел, Бърно, Чехия. Визитата се реализира по програма „Еразъм+“, като част от дългогодишното партньорство между ИУ – Варна и чешкия университет. Университет Мендел е една от най-важните партньорски институции на ИУ – Варна в Чехия, като двата университета поддържат изключително добри отношения и се подпомагат взаимно при реализирането на съвместни инициативи.

Гостите, Мирослав Песъл и Петра Католичка се запознаха с работните практики в отдел "Международно сътрудничество" и усвоиха нови знания при използване на процедурите за подбор на чуждестранни студенти. Гостите се запознаха с работата в Библиотеката на ИУ – Варна и работните практики в ЦКПМ.

03 ное 2021Подобни