Икономически университет – Варна

Общо събрание на ИУ – Варна

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ИУ – ВАРНА

на основание чл. 15, ал. 1 от Правилника на Икономически университет – Варна се свиква Общо събрание, което ще се проведе на 23 октомври 2020 г. (петък) от 14:00 часа в зала Аула

15 окт 2020Подобни