Икономически университет – Варна

Нови велостоянки в Икономически университет – Варна

10 нови велостоянки вече са монтирани на територията на трите сгради на Икономически университет – Варна (паркинг на академичната сграда, втори корпус, Колеж по туризъм). Съоръженията са част от поредицата екоинициативи, с които се реализира визията на академично ръководство висшето училище да се развива като „зелен“ университет, отличаващ се с иновативни и устойчиви решения.

Велостоянките са закупени със средства по програма „Еразъм +“ (Договор №2018-1-BG01-KA 103-047074), като по този начин ИУ – Варна изпраща ясно послание, че възприема съвременните тенденции за опазване на околната среда, подпомагайки екологичното придвижване в градска среда.

Сред предстоящите инициативи са монтирането на къщички за птици и поставянето на още два контейнера за събиране на пластмасови с капачки в подкрепа на кампанията «Аз вярвам и помагам» във втори корпус и Колежа по туризъм.

11 авг 2020Подобни