Икономически университет – Варна

Научно-практическа конференция с международно участие "Качество и сертификация на продуктите"

Център за качество на стоките и потребителска защита към Икономически университет – Варна
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ви канят на

Научно-практическа конференция с международно участие

„Качество и сертификация на продуктите”

13.03.2020 г., 10:00 часа, Зала 1
Поради предприетите ограничителни мерки във връзка с коронавируса, конференцията ще се проведе онлайн чрез скайп сесия

Научно-практическа конференция с международно участие е посветена на 100 години от създаването на Икономически университет – Варна.

Регистрацията на участниците е от 09:30 часа.

Дискутирани теми и тематични направления на конференцията

  • Качество на стоките.
  • Сертификация на продуктите и услугите.
  • Онлайн търговия – състояние, развитие, проблеми.
  • Защита на потребителите – правни, организационни аспекти, добри практики.
  • Взаимовръзка бизнес-образование.

Работни езици – български, английски и руски.

Информация за участниците

  • 10.02.2020 г. - срок за изпращане на заявки за участие и резюме на доклада
  • 12.02.2020 г. - потвърждение за приемане на докладите (участниците ще бъдат информирани по e-mail)
  • 02.03.2020 г. - краен срок за представяне на изнесените доклади (на хартиен и на електронен носител).

Докладите ще бъдат отпечатани в сборник и предоставени на участниците в конференцията.

Покана, заявка и изисквания към докладите

27 яну 2020Подобни