Икономически университет – Варна

Научен обмен с Швейцария

В РАМКИТЕ НА ТЕМАТИЧЕН ФОНД "СТИПЕНДИИ" ПО БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО E ОБЯВЕНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧЕН ОБМЕН МЕЖДУ ШВЕЙЦАРИЯ И НОВИТЕ СТРАНИ ЧЛЕНКИ НА ЕС (SCIEX-NMS)

Обявена е покана набиране на предложения по Програмата за научен обмен между Швейцария и новите страни членки на ЕС (Sciex-NMS), в рамките на Тематичен фонд "Стипендии", който дава възможност на българските студенти и изследователи от институции на висшето образование да станат част от тази програма.

Програмата за научен обмен (Sciex-NMS) има за цел намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения ЕС чрез засилване на научния капацитет на изследователи от новите страни- членки на ЕС и подпомагане на устойчиви изследователски партньорства между новите страни - членки и Швейцария. Тя се отнася за докторанти, членове на научноизследователски екипи в допустимите български институти за финансова помощ по Sciex Doctoral Candidate Fellowship и научни работници с докторска степен от допустимите български институти по Sciex post-doc Fellowship.

Поканата е обявена на 1 септември 2011 г., като в рамките на тази покана , за първи път изследователи от България и Румъния ще бъдат поканени да представят тяхното заявление в срок до 1 ноември 2011.

Пълната информация по тази покана, включително списъкът на допустимите български висши училища, както и институти и научни звена от системата на Българска академия на науките и Селскостопанска академия са обявени на интернет адрес: http://www.sciex.ch/ и http://www.crus.ch/die-crus/koordiniert-harmonisiert/scientific-exchange-programme-nms-ch/sciex-nms-ch-bulgaria.html?L=2

19 сеп 2011Подобни