Икономически университет – Варна

Международна научна покана за студенти и млади изследователи 2020 / Invitation International Scientific for Students and Young Researchers 2020

Покана за научно събитие, което ще се проведе на 27 ноември 2020 г., онлайн чрез платформата Zoom.

Важна дата: 10.11.2020 - онлайн регистрация и изпращане на научна статия на www.lsma.ro

Научното събитие се организира от Факултета по мениджмънт и селски туризъм към Банатския университет по селскостопански науки и ветеринарна медицина "King Michael I of Romania", Тимишоара и е насочено към студенти и млади изследователи.


Invitation to a scientific event to be held on November 27, 2020, online through the Zoom platform.

Important Date: 10.11.2020 - online registration and sending the scientific paper works on www.lsma.ro

The scientific event is organized by the Faculty of Management and Rural Tourism at the Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "King Michael I of Romania", Timisoara and is aimed at students and young researchers.

26 окт 2020Подобни