Икономически университет – Варна

Меморандум за сътрудничество между ИУ – Варна и Съюза за стопанска инициатива

Меморандум за сътрудничество между Икономически университет – Варна и Съюза за стопанска инициатива (ССИ) подписаха на 18.08.2020 г. в София ректорът на висшето училище проф. д-р Евгени Станимиров и Виолина Накова – изпълнителен зам.-председател на национално представителната работодателска организация.

Двете институции се споразумяха да си сътрудничат в множество области, сред които:

- разработване и изпълнение на съвместни проекти;
- обучения на предприемачи и мениджъри;
- тестване и внедряване на нови модели на управление;
- участия на експерти от ССИ в изработване и осъвременяване на учебната документация в ИУ – Варна;
- обмен на информация, идеи и водещи практики, разработване на стратегии, формулиране на политики и обучение на специалисти в областта на икономиката и туризма, и др.

Меморандумът предвижда студенти в ИУ – Варна да кандидатстват директно (без посредничество на университета) за стажантски позиции, обявени от ССИ. Предстои изработване на конкретен план за работа за първата година.

18 авг 2020Подобни