Икономически университет – Варна

Меморандум за сътрудничество и партньорство „Варна – град на знанието“

Меморандум за сътрудничество и партньорство относно общи усилия и действия за развитие и реализиране на потенциала на „Варна – град на знанието“ бе сключен на 12 август 2020 г. Документът бе подписан от институции, сред които Община Варна, Икономически университет – Варна, Медицински университет – Варна, ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“, Технически университет – Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", Математическа гимназия „Д-р Петър Берон”, компании от  ИКТ сектора, индустрията и услугите, научноизследователски и аналитични организации.

Меморандумът подкрепя усилията на подписалите го страни за интелигентна специализация на Варна, която стъпва върху човешкия капитал на морската столица, изградените връзки между наука и бизнес и положителната динамика в секторите с най-висока добавена стойност.

Институциите декларираха своята готовност да участват в общи проекти и инициативи, които предполагат сдружаване и съвместна работа, отчитайки, че: Варна е най-големият и перспективен образователен и икономически център в Северна България, в който има постоянен приток на млади и активни хора; ключови за развитието на града са шестте висши училища с близо 30 хиляди студенти, както и успешните математическа и езикови гимназии, а доброто партньорство между образователните и научните институции на територията на община Варна има сериозен потенциал.

Страните заявиха подкрепата си за развитие на човешкия капитал на Варна, като образователните институции и бизнеса ще си сътрудничат в инициативи за повишаване знанието и уменията на младите и активни граждани, ще работят за създаване на среда за тяхната съвременна изобретателност, реализация и предпоставки за европейска конкурентноспособност.

Подписалите меморандума подкрепят: трансформацията на икономиката на Варна, задълбочаването на връзките между наука и бизнес и развитието на секторите с най-голям потенциал, в т.ч. в сферите на туризма, ново ниво на медицината, информационните технологии, транспорта и морската индустрия; развитието на Индустриална зона Варна край Аксаково като ключов проект за индустриалното и високотехнологично бъдеще на Варна и региона; изграждането и развитието на високотехнологичен Квартал на иновациите в местността „Малка чайка”; умното и зелено управление на Варна, както и за създаване на възможности за усвояване на нови знания и умения, съответстващи на бурното развитие на Европа, където 4-те ключови думи за бъдещето са “зелено“, „дигитално“, „иновативно“ и „социално“.

Меморандумът е отворен и към него по всяко време може да се присъединят и други организации/компании, които чрез дейността си ще подкрепят усилията за развитие на потенциала на Варна.

 

12 авг 2020Подобни