Икономически университет – Варна

"Лисабонският договор - мащабите на реформата"

Икономическият университет – Варна и Европейският документационен център към университетската библиотека, канят всички граждани на Варна на публична лекция на тема:

"Лисабонският договор - мащабите на реформата"

Лектори ще бъдат:

  • доц. д-р Юлия Захариева - преподавател от СУ "Св. Кл. Охридски" и специалистпо право на ЕС и
  • доц. д-р Ингрид Шикова - съветник в Представителството на Европейската комисия в България

Лекцията ще се проведе на 11 юни 2008 г. (сряда) от 16:00 часа в конферентната зала (зала 446) на Икономическия университет.

За да бъдем истински граждани на Европа, трябва да познаваме и спазваме нейните правила.

02 юни 2008Подобни