Икономически университет – Варна

Конкурс за мобилност на персонала по програма "Еразъм+"

ИУ – Варна обявява конкурс за мобилност на персонала с цел преподаване и с цел обучение по програма "Еразъм+" за академичната 2022/2023 г. в партньорски и партниращи държави.

Онлайн системата за кандидатстване ще бъде отворена в периода от 21.10.2022 г. (10:00 ч.) до 04.11.2022 г. (16:00 ч.) /вкл./

С процедурата за кандидатстване и критериите за селекция можете да се запознаете на следния линк: https://ue-varna.bg/bg/p/8332

Резултатите от селекцията ще бъдат обявени на 14.11.2022 г. на сайта ИУ – Варна в раздел Новини.

Важно:

1. Обявената процедура за кандидатстване се отнася за мобилности  за академичната 2022/2023 г.

2. Преди да направите своя избор на университети-партньори и да ги подредите в низходящ ред според желанията си, Ви молим да се запознаете подробно  с техния профил. Можете да изберете до 4 университета.

3. При желание да осъществите мобилност в университет или организация извън списъка с партньори, Ви молим при кандидатстването да изберете от падащото меню категорията „Друг“ и на следващата стъпка от процеса ще бъдете помолени да въведете данни за желания университет/организация. Това условие важи само за страните от ЕС!

4. Дневните ставки за мобилност на персонала през академичната 2022/2023 г. са следните:

Приемаща страна

Мобилност на персонала
(сума на ден в евро)

Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Лихтенщайн, Норвегия, Партньорски държави от регион 14

180

Автстрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания, Кипър, Нидерландия, Малта, Португалия, Партньорски държави от регион 5

160

 Хърватия, Чешка република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Република Северна Македония, Турция, Сърбия

140

Партниращи страни (Алжир, Египет, Индия, Йордания, Казахстан, Нигерия, Република Южна Африка, Руска Федерация, Украйна)

180

5. Всеки участник ще получи допълнително финансиране за пътни разходи за разстоянието от изпращащата до приемащата институция, както следва:

Транспортно разстояние

Стандартно пътуване - сума

Екологично пътуване - сума

Между 0 и 99км.

23 евро на участник

 

Между 100 и 499км.

180 евро на участник

210 евро на участник

Между 500 и 1999км.

275 евро на участник

320 евро на участник

Между 2000 и 2999км.

360 евро на участник

410 евро на участник

Между 3000 и 3999км.

530 евро на участник

610 евро на участник

Между 4000 и 7999км.

820 евро на участник

 

8000км. Или повече:

1500 евро на участник

 

*Екологично пътуване е с: влак, автобус, кораб*

*● „Транспортното разстояние“ представя разстоянието между мястото на тръгване и мястото на пристигане, а „сумата“ съответства на отпусканата подкрепа за пътуване за отиване и връщане.

*● За пресмятане на точното разстояние използвайте онлайн калкулатор: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Позиции и университети за партниращи страни:

Мобилност с цел преподаване:

* Алжир - University Centrer Abdelhafid Boussouf of Mila - 1 позиция;
* Египет - American University in Cairo - 1 позиция;
* Индия - Universal Business School - 2 позиции;
* Йордания - Yarmouk University - 1 позиция;
* Казахстан - Alikhan Bokeikhan University - 1 позиция;
* Нигерия - Nile University of Nigeria - 1 позиция;
* Нигерия - University of Lagos - UNILAG - 1 позиция;
* Руска Федерация - Plehanov Russian University of Economics - 2 позиции;
* Руска Федерация - RSUH Moscow - 1 позиция;
* Украйна - Odessa National Economic University - 1 позиция;
* Украйна - Kyiv National University of Trade and Economics - 2 позиции;
* Украйна - Kharkiv State University of Food Technology and Trade - 1 позиция;
* Република Южна Африка - University of Johannesburg - 1 позиция.

Мобилност с цел обучение на административен персонал и преподаватели:

* Руска Федерация - Ural Federal University Yeltsin - 1 позиция.

При въпроси, свързани с условията и начина на кандидатстване, моля да се свържете с екипа на отдел „Международно сътрудничество“ на следния имейл: int_relations@ue-varna.bg

20 окт 2022Подобни