Икономически университет – Варна

Книгата "The Evolution of Banking Supervision in the European Union" беше представена пред студенти

На 22.04.2024 г. на катедра "Финанси" гостува д-р Николай Герчев - икономист и служител по оценка на развитието на финансовия сектор в Европейската комисия. Пред студенти от специалности "Социална сигурност и застраховане" и "Финанси" д-р Герчев представи своята книга "The Evolution of Banking Supervision in the European Union", в която излага нетрадиционен авторски поглед към проблемите на банковото регулиране с фокус върху надзорната практика в ЕС. Интерес и дискусия породиха темите за подходите към банковото регулиране при различни монетарни режими, еволюцията на базелските стандарти за капиталова адекватност, макропруденциалното регулиране, Европейския банков съюз и системите за депозитно гарантиране. Книгата на д-р Герчев ще бъде достъпна за читателите в библиотеката на ИУ – Варна.

22 апр 2024Подобни