Икономически университет – Варна

Класиране за преподавателска мобилност по програма Еразъм

ПРОТОКОЛ

Днес, 1.12.2010 година, комисия в състав: доц.д-р Пламен Илиев - Председател на Централната комисия по програма Еразъм, доц.д-р Благо Благоев - Зам.ректор по Международно сътрудничество и проф. д-р ик.н. Димитър Радилов - Университетски координатор по програма Еразъм се събра и прегледа постъпилите предложения от катедрите за участие на преподавателите от съответните катедри в преподавателска мобилност в рамките на програма Еразъм през учебната 2010/2011 година.

Комисията одобри следните преподаватели:

Приморски университет - Дюнкерк, Франция (2 места)

 1. ст.пр. Таня Димитрова, лекции на тема " Приносът на Бълария за европейската култура. Междукултурните различия", януари-февруари 2011 г.
 2. ас. Маргарита Панчева, лекции на тема "Да опознаем България с френските писатели и пътешественици", март-юни 2011 г.

Университет Страсбург, Франция

 1. проф. д-р Светла Ракаджийска, лекции на тема "Маркетинг за специализирани видове туризъм", май 2011 г.
 2. ас. Велина Казанджиева, лекции на тема "Специализирани туристически пътувания в България, май 2011 г.

Автономен университет - Барселона, Испания

 1. гл.ас. д-р Тодор Дянков, лекции на тема "Практика на българските туроператори в управлението на връзките с клиенти", м. Април-май 2011 г.

Университет Деусто - Билбао, Испания

 1. ст.пр. Диана Митева, лекции на тема "Бизнес комуникации" или "Бизнес английски език", април-май 2011 г.

Висше училище Вормс, Германия (2 места)

 1. ас. Недялко Вълканов, лекции на тема "Противодействие на изпирането на пари в българската банкова система" или "Аспекти на клиентската идентификация при противодействието на финансови престъпления в българската банкова система", м. май 2011 г.
 2. ст.пр. д-р Владимир Досев - Семиотика и маркетинг - нови насоки пред науката за знаците", м. май 2011 г.

Университет Алберт Лудвигс - Фрайбург, Германия

 1. ст.пр. Дорина Йосифова, лекции на тема лекция за "Интеркултурните различия Германия-България" и упражнение "Водене на преговори и техники за презентиране", м. май 2011 г.

Университет по икономика и право - Берлин, Германия

 1. доц.д-р Марин Нешков, лекции на тема "Туристическите агенции в България" или "Проблеми на туристическото развитие на България в условията на преход", м. май 2011 г.

Университет Бари, Италия (договор с катедра "МИО")

 1. доц. д-р Георги Маринов, лекции на тема "Европейската монетарна система и Източноевропейските страни", м.март-април 2011 г.
 2. гл.ас. д-р Орлин Тодоров, лекции на тема "Проблеми на малкия бизнес в страните от Европейския съюз и България", м.Април-Май 2011 г.

Университет Флоренция, Италия

 1. доц. д-р Христо Мавров, лекции на тема "Глобалната криза и българската икономика", май 2011 г.

Икономически университет - Братислава, Словакия

 1. ас. Галин Марков, лекции на тема "Характеристика на вътрешния контрол на Р. България", м. април -май 2011 г.

Икономически университет Шчечин, Полша - 2 места (договор с Колеж по туризъм)

 1. гл.ас.д-р Радостина Стоянова, лекции на тема "Обичаи, обреди и традиции на славяните" , м. март-юни 2011 г.
 2. ас. Стоян Пляков, лекции на тема "Видове, форми и условия за спортно-развлекателен туризъм в Бългаия и Европа", февруари-юни 2011 г.

Резерви:

 1. ас. Снежина Райнова, лекции на тема "Реформата на електроенергийния сектор в България", м.април 2011 г.

Икономически Университет - Варшава, Полша

 1. ас. Свилена Михайлова, лекции на тема "Конкуренция в банковия сектор и икономически растеж в ЕС", май 2011 г.

Университет Мишколц, Унгария

 1. ст.пр. Анета Дичева, лекции на тема "Бизнес английски", май 2011 г.

Университетски колеж Хедмарк, Норвегия - 2 места

 1. ст.пр. Кръстана Иванова, лекции на тема "Делови английски", март-юни 2011 г.
 2. доц.д-р Стефан Дражев, лекции на тема "Електронно обучение" или "Компютърна графика", март-април 2011 г.

Висше Училище Кристианстад, Швеция

 1. гл.ас. д-р Александър Шиваров, лекции на тема "Външна търговия на България", април-май 2011 г.

Латвийски университет, Рига

 1. гл.ас. г-р Вилиян Кръстев, лекции на тема "Политическа география"или "Географски аспекти на съвременните видове туризъм", м. април-май 2011 г.

Висше Училище Карел де Грьоте, Белгия

 1. гл.ас.д-р Петьо Бошнаков, лекции на тема "Средства на Европейския съюз в България", април-май 2011 г.

Университет "Улудаг" -Турция (2 места)

 1. ас. Недялка Александрова, лекции на тема "Практика при прилагане на счетоводните оценки в България", май-юни 2011 г.
 2. ст.пр. Борис Абрашев, лекции на тема "Културните измерения на Хофстеде - промяна в ценностите в случая на България", май 2011 г.

Резерви:

 1. ас. Христоско Богданов, лекции на тема "История, съвременно състояние и переспективи пред данъчния контрол в България", май-юни 2011 г.

За останалитe незаети места комисията взе решение да бъдат обявени още веднъж със срок 30.01.2011 г. чрез Интернет страницата на ИУ .


Второ класиране за преподавателска мобилност по програма Еразъм 2010/2011г.

ПРОТОКОЛ

Днес, 31.01.2011 година, комисия в състав: доц.д-р Пламен Илиев - Председател на Централната комисия по програма Еразъм, доц.д-р Благо Благоев - Зам. ректор по Международно сътрудничество и проф. д-р ик. н. Димитър Радилов - Университетски координатор по програма Еразъм се събра и прегледа постъпилите на втория етап от селекцията предложения от катедрите за участие на преподавателите от съответните катедри в преподавателска мобилност в рамките на програма Еразъм през учебната 2010/2011 година.

Комисията одобри следните преподаватели:

Приморски Университет Копер, Словения

 1. Ст. пр. Диана Митева, лекции на тема "Бизнес Английски език", май-юни 2011 г.

Технологичен Университет - Бърно, Чехия

 1. Ас. Бончо Митев, лекции на тема "Управление на здравната система в България - проблеми и перспективи", май - юни 2011

Латвийски Университет - Рига, Латвия

 1. Ас. Георгина Луканова, лекции на тема "Туристически обекти в България, вписани в листата на ЮНЕСКО", април - май 2011

Университет по Икономика и Право Берлин, Германия

 1. Ст. пр. Анета Дичева, лекции на тема "Бизнес Английски език", 23-29 май 2011

Висше училище Лудвигсхафен, Германия

 1. Доц. д-р Силвия Парушева, лекции на тема: "Интегрирани информационни системи в бизнеса", април - май 2011

02 дек 2010Подобни