Икономически университет – Варна

Изключително успешен семестър за клуб Финанси

Студентският клуб "Финанси" към едноименната катедра в ИУ – Варна изпраща един от най-успешните и ползотворните си семестри. В периода между м. септември и м. декември 2022 г. клубът инициира и организира редица събития с представители на практиката и научната общност, които се превърнаха в среда за провеждането на активни дискусии в областта на финансите и инвестициите, съдействаха за получаването на много нови знания и разкриха пред студентите от Университета множество възможности за кариерна реализация. 

Сред най-запомнящите се прояви се откроиха:

  • решаване на казуси, разработени от Coca-Cola Europacific partners. Студентите от клуба, разделени в пет екипа, се включиха активно в решаването на два практически казуса - един с финансова и бизнес насоченост, и втори - с фокус върху меките умения (soft skills) на участниците. При решаването им екипите получиха съдействие от ментори от компанията, сред които и бивши възпитаници на катедра "Финанси". Освен това гостите запознаха бъдещите финансисти с профила и възможностите за работа в Coca Cola, като специален акцент беше поставен върху стажантската програма, която се очаква да стартира през м. февруари 2023 г.
  • посещение на място в офиса на KBC Shared Service Center. И през тази учебна година студентите от клуба получиха възможността да посетят офис-сградата на един от най-големите работодатели в областта на финансите във Варна. В рамките на инициативата те успяха да се запознаят със структурата на компанията, да се потопят в работната атмосфера и да се запознаят с предстоящата стажантска програма, стартираща в началото на годината. Посещението завърши с активна дискусия между студентите и представителите на KBC.
  • посещение на място в 24/7 зоната за самообслужване на ПроКредит банк. Представителите на клуба имаха възможността да видят на място как функционира една от най-иновативните и дигитализирани банки у нас. От първо лице те научиха как работят устройствата за самообслужване, как клиентите възприемат иновациите в банката, какви са предизвикателствата, с които се сблъскват служителите ѝ. Не на последно място студентите получиха важна информация за възможностите за кариерно рзвитие в ПроКредит банк. 
  • дебат на тема "За и против присъединяването на България към еврозоната от 2024 г." Проведен по класическите правила на дебатите, в него участие взеха доц. д-р Недялко Вълканов, гл. ас. д-р Пламен Джапаров и студенти от 2, 3 и 4 курс. В рамките на дебата бяха представени множество аргументи, както в полза на приемането на еврото след година, така и в посока отлагане на решението за по-късен етап. В разпалената дискусия се включиха и останалите присъстващи преподаватели и студенти, а в края на събитието всички се обединиха около мнението, че дебатът е разширил значително информираността им по темата.  
  • лекции и дискусии с представители на бизнеса. По покана на клуба гости на Университета бяха финансови консултанти на Partners Group, които представиха изключително актуалната тема "Как да бъдем финансово стабилни във време на криза?". Представителите на компанията говориха за това какви предизвикателства и заплахи можем да очакваме вследствие на съвременните турбулентни икономически реалности, но и какви възможности отваря пред нас всяка криза. Голям интерес предизвика и събитието под надслов "Вечер на кариЕРАта", в което гости на ИУ – Варна бяха висши мениджъри от ЕРА Недвижими имоти. В лекцията бяха засегнати ключови въпроси като състоянието на имотния пазар в страната, тенденциите при ипотечното кредитиране и лихвените равнища. В рамките на дисциплината "Въведение в банковото дело" студентите от спец. "Финанси" се срещнаха и със CSoft - компания, която е дългогодишен партньор на катедрата. Гостите представиха пред тях възможностите за реализация в областта на разработването на банков и финансов софтуер. Завършващото събитие за семестъра беше онлайн дискусията на тема "Управление на инвестиционни фондове - опитът на Експат Капитал". Гост-лекторът Николай Василев запозна аудиторията със съвременните тенденции в инвестирането и даде ценни съвети на студентите за успешното им позициониране на пазара на труда. 

Ръководството на клуб "Финанси" благодари на всички свои членове за активната работа през семестъра и поема ангажимента летният семестър на учебната 2022/23 г. да е не по-малко изпъстрен с разнообразни и обогатяващи събития и прояви за всички бъдещи финансисти.

16 дек 2022Подобни