Икономически университет – Варна

Избори на зам. - ректори в Икономически университет – Варна

На 3.06.2011 г. на заседание на Академичния съвет на Икономически университет - Варна за зам.-ректори бяха избрани:

  1. доц. д-р  Евгени Петров Станимиров - зам.-ректор по учебната работа
  1. доц. д-р Веселин Иванов Хаджиев - зам.-ректор по научноизследователската работа
  1. доц. д-р Виолета Янева Димитрова - зам.-ректор по международното сътрудничество и връзките с обществеността
  1. доц. д-р Стоян Андреев Стоянов - зам.-ректор по финансите и повишаването на квалификацията

07 юни 2011Подобни