Икономически университет – Варна

ИУ – Варна прие правила за преразпределение на получените средства по НП "Млади учени и постдокторанти - 2" и правила за прозрачен конкурсен подбор

С решение №2 от заседание на Академичен съвет на ИУ – Варна проведено на 14.09.2022 г., (Протокол № 36) бяха приети "Правила и критерии за преразпределение на получените средства между структурните звена по Националната програма на Министерство на образованието и науката „Млади учени и постдокторанти - 2“, по която Икономически университет – Варна (ИУ – Варна) е бенефициент.

Правила и критерии за преразпределение на получените средства между структурните звена по Националната програма на Министерство на образованието и науката „Млади учени и постдокторанти - 2“

С решение №3 от заседание на Академичен съвет на ИУ – Варна проведено на 14.09.2022 г., (Протокол № 36) бяха приети „Правила за прозрачен конкурсен подбор на кандидати по модул „Млади учени“ и „Постдокторанти“ по национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2” в структурните звена на Икономически университет – Варна.

„Правила за прозрачен конкурсен подбор на кандидати по модул „Млади учени“ и „Постдокторанти“ по национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2” в структурните звена на Икономически университет – Варна.

15 сеп 2022Подобни