Икономически университет – Варна

ИУ – Варна посрещна гости от две висши училища в Палестина

Представители на Al Azhar Univerity и University College of Applied Sciences – UCAS посетиха Икономически университет – Варна, за да обсъдят възможности за конкретни бъдещи проекти в областта на предприемачеството. Гостите от Палестина изразиха високата си оценка за постиженията на университета особено по отношение на консултантската дейност, платформата за сътрудничество с бизнеса (UEBN) и резултатите от проекта HEInnovate. Бяха поставени основите на дискусии във връзка със съдействие от наша страна за създаването на бизнес проекти и реализирането на продукти, които двете палестински висши училища успешно разработват. Експертната подкрепа на ИУ – Варна се очаква да започне с участие в билатерални проекти за финансиране на spin-off. 

Делегацията от Палестина бе придружена от Мая Донева – изпълнителен директор на "Карин дом", с който двата палестински университета вече успешно работят. Срещата беше водена от зам.-ректора по интернационализация доц. д-р Радан Мирянов, институционалния координатор на ИУ – Варна по програма "Еразъм +" доц. д-р Владимир Жечев и ръководителя на отдел "Международно сътрудничество" Евгени Райчев. 

16 яну 2020Подобни