Икономически университет – Варна

Среща-дискусия "Туризмът и дигиталните технологии"

Икономически университет – Варна, Колеж по туризъм – Варна и Варненска туристическа камара организират среща-дискусия на тема “Туризмът и дигиталните технологии“ със Стефан Карапанчев и Анита Велинова – управляващи партньори на TravelLine Bulgaria. Събитието ще се състои на 17.03.2023 г. от 13.30 ч. в конферентната ЗАЛА 1 и онлайн на следния линк: https://meet.google.com/mzb-repy-aym?hs=224

Проявата, посветена на 60-годишнината от създаването на Колежа по туризъм към ИУ – Варна, е първа среща с представители от бизнеса и на дигиталните технологии – част от инициативата „Колеж по туризъм – Варна – традиции и иновации“.

Теми на дискусията:

  1. Иновации от ново поколение.
  2. Успешни високотехнологични процеси.
  3. Как се променя ефективността с новите технологии?

В събитието ще се включат студенти, докторанти и преподаватели – основно от професионално направление "Туризъм" в ИУ – Варна, както и представители на бизнеса и неправителствения сектор.

09 мар 2023Подобни