Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна се класира за втори път в престижна рейтингова система на Times Higher Education

Икономически университет – Варна отново е част от престижната рейтингова система Impact Rankings 2024 на Times Higher Education. ИУ-Варна е един от четирите български университета и единственият от град Варна, намерили място в класацията за 2024 г., оценяваща представянето на висшите училища в областта на Целите на ООН за устойчиво развитие.

Impact Rankings оценява университетите спрямо техния принос за постигане на Целите на ООН за устойчиво развитие. Използват се индикатори за оценка в четири области: научни изследвания, управление, обхват и преподаване.

Чрез участие в класацията висшите училища демонстрират отлични резултати в приноса си към глобалното устойчиво развитие и заявяват ангажимента си към справяне с най-належащите предизвикателства в световен мащаб като екологична устойчивост, социално включване, икономически растеж и партньорства.

През 2024 г. класирането на ИУ – Варна в рейтинговата система по отделни Цели за устойчиво развитие е както следва:

  • Цел 4. Качество на обучението (Quality Education) - позиция 1001-1500;
  • Цел 5. Равенство между половете (Gender Equality) - позиция 601-800;
  • Цел 9. Индустрия, иновации и инфраструктура (Industry, Innovation and Infrastructure) - позиция 801-1000;
  • Цел 17. Партньорства за целите (Partnerships for the Goals) - позиция 1001-1500.

В крайното класиране на рейтинга за 2024 г. попадат общо 2152 университета от 125 държави/региона.

12 юни 2024Подобни