Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна посрещна още двама преподаватели от Турция

Преподавателят д-р Мехмет Догурулук от Университета „Хачъ Тепе“ – Анкара, в сътрудничество с доц. д-р Анна Господинова от ИУ – Варна изнесоха цикъл от лекции пред студенти от специалност „Недвижими имоти и инвестиции“. Най-сериозен интерес предизвика представянето на разработен от „Хачъ Тепе“ проект, чиято цел е да се имплементира електронна система, чрез която се идентифицират образувани незаконни сметища в големи жилищни и индустриални райони. След идентифицирането на сметищата системата подава сигнал до общинските власти, които са ангажирани с почистването. Проектът е повече от успешен и вече се прилага в някои от големите турски градове. Д-р Догурулук представи функционалните възможности на кадастралната електронна система в Турция, a доц. Господинова запозна госта с кадастрално-административната информационна система на България.

Пред входящи студенти по програма „Еразъм+“ в дисциплината „Европейски контекст на българската история и култура“ проф. Ихсан Демир от Университета „Афион Коджатепе“ изнесе лекции, свързани с произхода на данъчните системи в античния свят и данъчната система в Отоманската империя. Лекторът акцентира върху видовете данъци и техния произход, заплащани от поданиците на империята. Очаква се проф. Демир отново да гостува на ИУ – Варна в рамките на международната седмица по програма „Еразъм+“, която висшето училище организира през месец юли.

06 юни 2023Подобни