Икономически университет – Варна

Хакатон за ученици и студенти "Smart Solutions for Smart Varna"

Икономически университет – Варна и компания МенторМейт организират Хакатон за студенти и ученици от горните курсове на общинските училища, с изключителната подкрепа на Община Варна. Темата на Хакатона е "Smart Solutions for Smart Varna" (Умни решения за умна Варна) като участниците ще имат възможността да проявят креативността си в няколко направления, както следва:

 • Дигитализация на управлението и администрацията;
 • Инфраструктура и околна среда;
 • Дигитализация на образованието;
 • Спорт и свободно време;
 • Смарт транспорт;
 • Здравеопазване по време на пандемия.

Състезанието е безплатно и има за цел да привлече ученици и студенти с интереси в областта на ИТ. Съставят се екипи между 2 и 5 души, които изготвят софтуерен или хардуерен проект с избрана от екипите технология. Съгласно предварително зададената тема, целта е да се създаде концепция и да се разработи пилотна версия на приложение.

По време на събитието ще бъдат осигурени:

 • Ментори;
 • Code Power Kit - кутия с полезни предмети, енергийни напитки и храни;
 • Специални награди за най-добрите отбори в две категории, както следва:
  • Ученици - парични и предметни (технологични) награди, както и сертификати за участие, които ще послужат за кандидатстване в ИУ – Варна. Учениците, класирали се на първо място се освобождават от заплащане на семестриална такса за една година обучение в ИУ – Варна, а тези, заели второ и трето място ще получат преференции за един безплатен семестър.
  • Студенти - парични и предметни (технологични) награди, както и сертификати за участие, които ще послужат за кандидастване за специална стипендия.

За повече информация за събитието и наградите, посетете сайта за регистрация.

СЪБИТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Откриването ще се състои на 26.03.2021 г. в Zoom, след което състезанието ще продължи в платформа Discord с 48 часова продължителност, под администрирането на Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) към ИУ – Варна, който е и пряк организатор в Хакатона.

 

Всеки, който желае, може да се включи като зрител на следните YouTube канали:

Събитие Ден 1 - https://youtu.be/CQWwdlpkKY8

Събитие Ден 3 - https://youtu.be/4GPrCJaH_4A

 

Със спонсорската подкрепа на:

08 мар 2021Подобни