Икономически университет – Варна

Годишно национално събрание на ESN България се проведе в Икономически университет – Варна

В периода 31 юли – 1-ви август 2021 г. в сградата на Икономически университет – Варна се проведе42-то национално събрание на ESN България. Еразъм+ студентска мрежа (ESN) е най-голямата студентска организация, в която членуват студенти от почти всички европейски държави. Една от целите на организацията е подпомагането на студентите при реализацията на мобилностите им по програма „Еразъм+“. Организацията работи на принципите на доброволчеството и съдейства за адаптацията на входящите студенти в съответната страна и подпомага процесите по социализация на чуждестранните студенти, като си сътрудничи с университетите.

Форумът бе открит от Евгени Райчев, ръководител на отдел „Международно сътрудничество“ в ИУ – Варна. Той представи възможностите за обучение и кариерно развитие, които университетът предлага на чуждестранните студенти. Участниците споделиха отличните си впечатления от ИУ – Варна и отбелязаха, че той може да служи за пример на редица български университети. Организаторите на събитието подчертаха, че Икономически университет – Варна е една от водещите висши учебни институции в страната и благодариха за отзивчивостта и възможността за провеждане на събитието, което ръководството на ИУ – Варна, в лицето на проф. д-р Евгени Станимиров, ректор и на доц. д-р Радан Мирянов, зам.-ректор по Интернационализация предоставиха.

На събранието беше избран нов управителен съвет и беше учредена секция ESN Варна към структурата на ESN България. В новоучредената секция членуват и студенти на Икономически университет – Варна.

03 авг 2021Подобни