Икономически университет – Варна

Фонд "Култура" на Община Варна обяви една сесия за 2023г. за набиране на проектни предложения

Фонд "Култура" на Община Варна обяви сесия за набиране на проектни предложения

За 2023 г. графикът е както следва:

  • Срок за кандидатстване: 27.01.2023 г.
  • Срок за изпълнение на проекта: 01.12.2023 г.

Основни параметри за отворената сесия на фонд „Култура“ в допустимите направления за ИУ- Варна:

  • Съфинансиране: 5% от допустимите разходи
  • Максимален размер на финансиране за направление: 15 000 лв. с ДДС
  • Допустими направления за ИУ–Варна:

Направление 2: ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ:

Направление 2.1. Визуални изкуства

Направление 2.2. Изпълнителски изкуства

Направление 2.4. Литература

Направление 2.5. Филмово изкуство

Направление 2.6. Архитектура и дизайн

Направление 4: ПУБЛИКИ:

Направление 4.1. Културно-историческо наследство

Направление 4.2. Нови организационни модели и медийни проекти

За повече информация може да използвате официалния сайт на фонд 'Култура": http://fund.varnaculture.bg/

Експертите от сектор "Управление на проекти" са насреща за допълнителни разяснения и съдействие при интерес от Ваша страна за иницииране на проектно предложение по програмата.

12 яну 2023Подобни