Икономически университет – Варна

Ден на управленското счетоводство със CIMA в ИУ – Варна / University Management Accounting Day

ИУ – Варна е  част от процес за избор на водещи академични партньори на световната професионална организация CIMA

ИУ – Варна участва в съвместна програма със CIMA за провеждане на Ден на управленското счетоводство в 20 водещи университета от Централна и Източна Европа. Събитието е предназначено за първокурсниците от англоезичните специалности  International Business и Accounting. При желание за участие могат да се включат и други студени с познания по английски език. Знанието на английски език е задължително условие за втората част от събитието – CIMA Business Game. Не се предвижда превод по време на събитието. Желателно е студентите да си носят лаптопи.

UNIVERSITY MANAGEMENT ACCOUNTING DAY
21 OCTOBER, MONDAY, 2019
UNIVERSITY OF ECONOMICS VARNA - CIMA EVENT

TIME

EVENT

11.50

END OF ARRIVAL AND SIGNING UP OF PARTICIPANTS (BACHELOR STUDENTS; PREFERABLY FIRST YEAR )

11.55

WELCOME REMARKS BY UNIVERSITY BOARD
Поздравление от член на академичното ръководствo при ИУ-Варна

12.00

OPENING OF UNIVERSITY MANAGEMENT ACCOUNITNG DAY
KAREN PHANG, CIMA ASSOCIATE DIRECTOR OF ASSOCIATION OF INTERNATIONAL CERTIFIED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS (ZOOM ONLINE)

12.30

KEY NOTE SPEECH/ LECTURE (IN BULGARIAN): CYBER RISK
ASSOCIATE PROFESSOR DR. SILVIA PARUSHEVA, UNIVERSITY OF ECONOMICS - VARNA
Лекция на тема ‚Кибер риск“, доц. д-р Силвия Парушева, ИУ- Варна

13.30

CIMA BUSINESS GAME
Students are strongly advised to carry laptops and/or smartphones with internet connection, to have a valid e mail and to register online in advance.
The registration link will be sent additionally.

15.25

CLOSING SESSION AND GROUP PHOTOGRAPHY

15.30

ASK THE CIMA PROFESSIONAL
Разговор със Светлана Костадинова, притежател на CIMA диплома

16.00

PROGRAMME ENDS

CIMA е най голямата световна професионална  организация в областта на управленското счетоводство. Силвия Дюбиел – представител на CIMA, посети  ИУ – Варна по повод  откриването на учебната година и във връзка с протичащия процес по избор на водещи академични партньори.  Бяха проведени серия от срещи и разговори за подготовката на Деня на управленското счетоводство в университет  21.10.2019 г. и други възможни форми на сътрудничество.  ИУ – Варна има две бакалавърски програми с различна степен на акредитация от CIMA: International Business и Accounting. Новостартиралата програма Accounting има максимална степен на акредитация за бакалавърска програма от CIMA.

02 окт 2019Подобни