Икономически университет – Варна

CSoft Ltd. представи възможности за развитие като QA или Software developer

CSoft Ltd. представи възможности за развитие като QA или Software developer в компанията пред студенти и преподаватели от катедра „Информатика“.

Събитието се проведе на 8 май 2024 г. от 15:15 ч. в зала 128 в ИУ – Варна и на него компанията предложи на студентите две стажантски програми:

Те са изцяло практически насочени и целят да изградят у участниците умения за работа като QA или като Software developer в софтуерна компания. Програмите отговарят напълно на изискванията за задължителен стаж от Университета. Те са с продължителност 6 седмици и ще се проведат през месеците юли и август 2024 г. Крайният срок за кандидатстване е 07.06.2024 г.

08 май 2024Подобни