Икономически университет – Варна

Академия по предприемачество в земеделието

АКАДЕМИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа към Министерството на земеделието и храните в партньорство с: Икономически университет – Варна, Софийски университет „Св. Климент Охридски “, Стопански факултет и филиал на СУ в Бургас, УНСС – Институт по предприемачество,  Аграрен университет – Пловдив, Селскостопанска академия, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Национална служба за съвети в земеделието, порталът fininfo.bg, Цифров иновационен хъб Тракия, както и представители на местния бизнес

имат удоволствието да Ви поканят да кандидатствате в

ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА АКАДЕМИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

което ще се проведе от 25 до 28 юни 2024 година - град Варна в Икономически университет – Варна

Участието в Академията е напълно безплатно и участниците ще получат сертификат за успешно завършено обучение.

Кандидатстването изисква предварително проектно предложение, което ще бъде доразработено в рамките на Академията. Най-доброто предложение ще бъде отличено с финансова награда в размер на 5000 лева, с която участникът да изгради и/или доразвие своя проект.  

Сред целите на Академия по предприемачество в земеделието са развитие на младежкото предприемачество и новосъздадени или млади компании от сектор селско стопанство и свързани под-сектори, както и оказване на подкрепа на иновативни концепции, идеи, продукти, услуги или процеси, които развиват потенциала на селското стопанство. 

Как да кандидатствате:

  • Могат да кандидатстват за участие както физически, така и юридически лица.
  • Проектите могат да бъдат в сектор селско стопанство или в свързани подсектори.
  • За да кандидатстват, участниците следва да попълнят формуляр за участие.

Какви са Вашите ползи?

В рамките на Академията се предвижда обучителна програма от ЦНСССКЦИЕ и партньорите по проекта, както и от външни професионални лектори и ментори. Ще бъдат обхванати разнообразни аспекти от областта на предприемачеството, финансирането, управлението на риска и други важни за стартиращите предприятия теми.

Повече информация е налична на адрес: https://china2ceec.org/academy2024/

16 май 2024Подобни